بیمه آتش سوزی

5851512

بیمه آتش سوزی

بيمه آتش‌سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال بيمه گذار وارد مي‌شود.