بلاگ

8566545

بیمه اتومبیل

بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گذار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد. خسارت‌هايي كه در اثر حوادث اتومبيل متوجه اشخاص ثالث مي‌شود به موجب بيمه نامه شخص ثالث مورد تامين قرار مي‌گيرد. بيمه شخص ثالث جنبهاجباري دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود مي‌باشد.

0