بلاگ

f454

بیمه باربری

بيمه باربري کالا پوششي است که بيمه گر در قبال دريافت حق بيمه متناسب با پوشش بيمه اي از بيمه گذار تعهد مي کند که چنانچه کالاي مورد بيمه در جريان حمل و جابجايي  از مبدا به مقصد مندرج در بيمه نامه و به علت وقوع يکي از خطرات مندرج در بيمه نامه دچار خسارت شود يا بيمه گذار بر اساس قوانين و مقررات بين الملل متحمل پرداخت هزينه هايي گردد ، زيان وارده به کالا را جبران کند و هزينه ها را هم بپردازد . از يک ديدگاه کلي مي توان بيمه حمل ونقل کالا را به انواع  دريايي ، زميني و هوايي تقسيم بندي کرد .

1