همکاران کارشناس

سوالاتي که شما بيمه گذار محترم براي انتخاب کارشناس و مشاور بيمه اي بايد از خود بپرسيد 

 

1 – آيا براي استمرار تجارت و کسب و کار خود و حوادث ناگهاني پيش بيني لازم را کرده ايد ؟

۲ – آيا بيمه نامه هايي را که خريداري نموده ايد مطالعه کرده ايد ؟

۳ – آيا مطمئن هستيد کليه ريسک هايي که مد نظر شما بوده را به بيمه گر واگذار نموده ايد ؟

۴ – آيا کاملا متوجه شده ايد بيمه نامه هاي خريداري شده چه خطراتي را تحت پوشش قرار مي دهند و چه خطراتي را تحت پوشش قرار نمي دهند ؟

۵ – آيا مطمئن هستيد حق بيمه پرداختي شما کمترين مبلغ ممکن جهت اخذ بيمه نامه بوده ؟

۶ – آيا مديران حقوقي يا کارکنان شما جهت انعقاد بيمه به قوانين و مقررات بيمه اي آشنا و مسلط هستند؟

۷ – بيمه نامه يک ضمانت نامه است که در قبال دريافت وجه نقد صادر مي گردد آيا اطمينان داريد که اين ضمانت نامه همواره به ضمانت خود عمل مي کند ؟

خدمات کارشناسي 
 
۱ – تدوين و تنظيم اسناد مناقصه جهت برگزاري مناقصات بيمه اي با مد نظر داشتن کليه قوانين و مقررات و آئين نامه هاي حاکم بر بازار
۲ – تهيه و تنظيم نوع بيمه نامه مورد نياز با حداقل نرخ حق بيمه
۳ – مسئوليت اجراي پروژه ها از زمان صدور بيمه نامه تا زمان اتمام پروژه و در صورت بروز حادثه پيگيري کليه مراحل بيمه اي براي دريافت خسارت کامل از بيمه گر
۴ – رايزني با بهترين و بزرگترين شرکت بيمه در ايران جهت دريافت بهترين شرايط بيمه نامه
۵ – حضور در محاکم و دادگاه ها به عنوان کارشناس رسمي آن سازمان در صورت بروز اختلاف
۶ – بررسي و اضهار نظر فني و تخصصي بيمه نامه هاي در حال اجرا