طرح جامع زندگی

بيمه عمر و جامع زندگي 

بيمه جامع زندگي جديدترين و جامع ترين طرح شرکت خدمات بیمه ای صنام پوشش براي تمامي دوران زندگي شما از جمله دوران بازنشستگي و تامين آتيه افراد تحت تکفلتان مي باشد . اين طرح در حقيقت يک سرمايه گذاري بلند مدت بدون ريسک و با سود تضمين شده توسط صنام پوشش مي باشد و هرشخص آينده نگر شاغل يا غيرشاغل، با هر ميزان درآمدي که داشته باشد مي تواند در آن شرکت نموده و تامين آينده خود و خانواده اش را با حمايت بزرگترين شرکت بيمه دولتي خاورميانه بيمه نمايد . تعهد صنام پوشش در اين بيمه نامه در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت ، پرداخت اندوخته بعلاوه سود مشارکت در منافع به صورت يکجا به بيمه گذار و يا برقراري مستمري از محل اندوخته ايجاد شده خواهد بود . در صورت فوت بيمه شده پرداخت سرمايه بيمه عمر بعلاوه اندوخته تشکيل شده تا زمان فوت به استفاده کننده در قرارداد مي باشد .

آيا مي دانيد ؟!

فقط با پرداخت ۱۰ الي ۳۰ قسط مي توانيد حداقل يک ميليون تومان حقوق مستمري دريافت نماييد ؟؟؟

* طرح دريافت مستمري براي بانوان خانه دار

* طرح بالا بردن سقف حقوق در دوران بازنشستگي براي شاغلين

* طرح تحت پوشش قرار گرفتن فرزندان ( تامين آتيه و جهيزيه )

* طرح دريافت وام بدون ضامن و وثيقه

* پوشش هاي تکميل درماني ( امراض خاص تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال)

* کارت تخفيف درمان رايگان