بیمه باربری Tag

f454

بیمه باربری

بيمه باربري کالا پوششي است که بيمه گر در قبال دريافت حق بيمه متناسب با پوشش بيمه اي از بيمه گذار تعهد مي کند که چنانچه کالاي مورد بيمه در جريان حمل و جابجايي  از مبدا به مقصد مندرج در بيمه نامه و به علت…